Montessori SENSE

45 Delova

Montessori SENSE (ČULA). Zadatak je da dete poveže 5 čula sa ostatkom sličica koje ih označavaju. Ova igra nije laka i zahteva logičko razmišljanje i povezivanje, tako da je za uzrast 3+, odnosno za decu od 3 do 7 godina. Sadrži 45 delova, za svako čulo po 8 slika i 5 čula.