Montessori SPACE-SEA

80x60cm

MATERIJAL: Visokosofisticirana plastika koja ispunjava sve zahteve EU (RoHS/ WEEE directives of the European Union)

Učenjem kroz igru dete rešava nove zadatke i istražuje svemir i more.
Svetlosne efekte na tabli pokrece solarna energija.
Kao i svaka naša tabla i ova ima svoju priču, ilustrovanu slikama kako bi detetu bila interesantna i kako bi dete u svom mozgu povezivalo realne stvari i objekte sa motoričkim radnjama koje radi…