Montessori SPACE-SEA

80x60cm

MATERIJAL: Visokosofisticirana plastika koja ispunjava sve zahteve EU (RoHS/ WEEE directives of the European Union)

🌌 Učenjem kroz igru dete rešava nove zadatke i istražuje svemir 🌕 i more 🌊.
🔋Svetlosne efekte na tabli pokrece solarna energija.
👶 Kao i svaka naša tabla i ova ima svoju priču, ilustrovanu slikama kako bi detetu bila interesantna i kako bi dete u svom mozgu povezivalo realne stvari i objekte sa motoričkim radnjama koje radi…